martes, 29 de junio de 2010

Església de Sant Martí de Llampaies


L’església de Sant Martí de Llampaies és romànica dels s. XII-XIII, amb nombrosos afegitons d’èpoques posteriors. L’obra més important és l’obra de fortificació que s’enlaira sobre els murs romànics i que ha estat convertida en un terrabastall que aguanta l’actual teulada de l’edifici.

La façana principal, a ponent, posseeix una porta d’arc de mig punt adovellada i emmarcada per un cos avançat a mena de petit pòrtic o galilea. Presenta un gran arc d’entrada, de mig punt i és cobert amb un teuladí d’un sol vessant. L’arc posseeix impostes incorbades des que segueixen, a mena de fris horitzontal, a cada banda del mur de ponent del pòrtic.

Al centre de la façana hi ha una finestra d’arcs de mig punt, de doble esqueixada. Les arestes de l’arcada i dels muntants són lleugerament aixamfranades. El mur romànic fou sobrealçat com tots els de l’església, quan es construí la fortificació. Per aquest motiu a la part alta hi ha, encara, una petita obertura rectangular i el contorn superior del mur presenta un remat de forma corbada a la part central.

No hay comentarios:

Publicar un comentario