jueves, 1 de julio de 2010

Església de Sant Martí de Romanyà de la Selva


La preciosa església de Sant Martí és un temple amb
planta de creu grega, el braç de llevant de la qual forma l'absis. L'edifici és cobert amb voltes de canó, reforçades
per arcs de ferradura.
És considerada una construcció pre-romànica molt evolucionada ja que la disposició en planta, els arcs de
ferradura i la tecnologia utilitzada en la construcció és tradicional dels edificis pre-romànics, però també conté
elements romànics, com per exemple les finestres de doble esqueixada. Data de finals del segle X.
Les finestres de doble esqueixada i l'aparell força regular dels murs ja deixen entreveure les formes romàniques.
El terra de l'església està fet amb lloses de pedra, indicant la seva antiguitat. La imatge de fusta de l'interior,
representa sant Martí, realitzada al segle XX per l'escultor olotí Modest Fluvià La torre campanar es creu que
pertany al segle XI o posterior, ja que presenta una construcció més evolucionada que la resta de l'església.
La porta de migdia és protegida per un petit porxo.
A la part posterior de l'església, s'hi emplaçava l'antic cementiri de la parròquia que fou clausurat per manca
d'higiene el 1911. El mateix mes es construí el nou cementiri a la seva ubicació actual per un preu de 1900 ptes.
L'any 1999 l'escultor Antonio Delgado va fer donació de l'escultura de la mare de Déu de Romanyà., És de bronze
massís i està molt ben falcada a fi i efecte d'evitar els robatoris. Es troba al mur exterior dret de la plaça.

No hay comentarios:

Publicar un comentario