lunes, 19 de julio de 2010

Església de Sant Menna de Vilablareix


El poble de Vilablareix , cap històric del terme, és situat al NW del terme, a 118 m d'altitud. Centra el poble l'església parroquial de Sant Menna, que és documentada el 882 (“Sancti Menne, basilica in Villa Ablares”), quan el bisbe de Girona Teuter va fer donació de diversos delmes situats en aquesta parròquia a la seu gironina. Apareix mencionada un altre cop el 1019 en la dotació de la canònica gironina. L'edifici actual, amb un campanar acabat en piràmide, fou refet en època moderna. Al s. XIV n'adquiriren la senyoria els Santcliment, i posteriorment fou lloc reial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario