miércoles, 26 de mayo de 2010

Església de Sant Joan de Foixá


L'Església de Sant Joan, a Foixà, ja era citada el 1058 quan la comtessa Ermessensa de Barcelona la restitueix a Berenguer, bisbe de Girona. En aquest document és anomenat Sancti Johannis de Fusxano.

El temple actual data majoritàriament del segle XVI, però s'hi conserva algun vestigi del temple que ja existia a meitat del segle XII. D'estil tardo-gòtic, és d'una nau, un absis semicircular (les seves dimensions en criden l'atenció) i capelles laterals.

Sobresurt la portalada amb el frontis amb quatre arquivoltes apuntades en degradació, llinda i timpà. A la banda de migdia destaquen dos monstres devoradors, mena de lleons alats que engoleixen un personatge. El de la banda nord la temàtica és floral. La ingenuïtat de les figures recorda l'escultura popular romànica del país. La llinda, al centre, té un petit emblema romboïdal on en baix-relleu s'hi representen algunes eines de l'ofici de mestre de cases.


No hay comentarios:

Publicar un comentario