miércoles, 26 de mayo de 2010

Església de Sant Martí de Massanet de Cabrenys


L'església de Sant Martí surt citada el 1017 en el document d'una donació del comte Bernat Tallaferro a la seu de Besalú.

L'edifici és una construcció de la segona meitat del segle XII o ja del XIII, i consta d'una sola nau rectangular, capçada a l'est per un absis de planta semicircular del romànic tardà, més estret que la nau. Dues finestres de doble esqueixada il·luminen l'edifici, l'una al mur de migjorn i l'altra al centre de l'absis; a la capçalera de la nau hi ha dos ulls de bou, i una finestra renaixentista al frontis. Té l'absis decorat per l'exterior amb un fris d'arcuacions cegues que descansen sobre mènsules llises o ornamentades amb relleus geomètrics molt simples i esquemàtics; a sobre hi ha un fris de dents de serra i, al damunt, una cornisa incurvada. La nau, que presenta els murs completament llisos, té una cornisa de cavet; a les quatre cantonades trobem uns ressalts verticals i una socolada seguida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario