sábado, 15 de mayo de 2010

Església de Santa Maria de Vilamarí


La primitiva església era romànica, dels segles XII-XIII. La seva porta va ser tapiada l'any 1787 i actualment gairebé és tapada per nínxols. El brancal visible d'aquesta porta i la continuació del mur romànic es recolzen sobre una paret les pedres de la qual, segons l'arquitecte Joan M. de Ribot i de Balle, podrien ser indici de l'existència d'una església anterior, pre-romànica. En aquest floc, per tant, -si els esmentats indicis es confirmessin- haurien existit successivament tres esglésies: La primera pre-romànica (ss.IX-X), la segona, romànica (ss, XII-XIII), i l'actual (s.XVII-XVIII). A les dues últimes es pujava per les escales actuals, especialment pel tram dels costat dret, les pedres del qual estan molt gastades. La de la banda esquerra segurament que es va construir amb motiu de l'edificació de l'última església. Recentment, l'any 1992, es va restaurar allargant-la i fent mes amples els escalons. El temple romànic és esmentat en un document del 30 de setembre de 1269.

No hay comentarios:

Publicar un comentario