miércoles, 12 de mayo de 2010

Església de Sant Sadurní d'Arenys d' Empordà

Temple d'origen romànic (S XI-XII) amb elements posteriors.
Els anys 1279 o 1280 s'esmenta la ecclesia de Arenys la qual, en un document del 1316, és anomenada Sancti Saturnini de Aregnis i en els nomenclàtors del segle XIV Ecclesia parrochialis sancti Saturnini de Arenys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario