jueves, 22 de abril de 2010

Església de Portbou


L'església parroquial de Santa Maria, es troba dalt d'un turó, fou bastida a partir de l'any 1878 per la companyia del ferrocarril, a l'explanada de l'estació, a la part més enlairada del poble, pel servei religiós dels treballadors ferroviaris residents al poble. L'arquitecte va ser el barceloní Joan Martorell i Montells. Es tracta d'un edifici neogòtic de dimensions considerables, d'una sola nau orientada de nord a sud i dividida en quatres crugies.

La façana té tres obertures apuntades amb dues columnes amb capitell cada una i dos capitells més sostinguts, una gran rosassa i decoració calada a l'intradós. L'absis, de planta poligonal, és cobert amb creueria. Sobre l'entrada hi ha una imatge de la verge sota un dosser entre dos àngels. La façana és ornada amb altres diversos relleus i figures del sol i la lluna esculpides. A cada costat del mur hi ha dos torricons octogonals acabats amb obertures apuntades i coronats amb un floró. El dibuix del teulat, que es divisa des de tota la població, és decorat geomètricament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario