sábado, 10 de abril de 2010

Església de Sant Jordi DesvallsEls testimonis més antics de poblament a Sant Jordi Desvalls corresponen a les restes d’un antic camí empedrat, prop de Sobrànigues, que han estat identificades com la via romana que comunicava Empúries i Girona. Ben a prop, a la zona coneguda amb el nom del Ginestar, s’hi ha trobat diversos materials d’època romana que ens podrien indicar en aquest punt l’existència d’una vila romana. Llevat d’aquestes dades, no es té cap notícia històrica de Sant Jordi Desvalls fins a l’any 1136, en què un document esmenta l’església de Sant Jordi. Podríem dir que ja als primers primers segles de l’edat mitjana ja una bona part del terme ja devia estar poblada i, molt especialment el nucli, que l’any 1198 rep el nom de “cellera i vila”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario