sábado, 17 de abril de 2010

Església de Sants Julià i Basilissa
Sants Julià i Basilissa de Vullpellac

És l'antiga capella del castell-palau que es troba situat just al seu costat, al nucli del poble de Vulpellac. L'edifici és del segle XVI, d'estil gòtic tardà amb detalls renaixentistes, i està fortificada. Segurament va ser construïda per ordre de Miquel Sarriera dins la primera meitat de la centúria, quan es va reformar el castell. Presenta una façana molt peculiar, amb grans carreus a la part superior, on hi ha penjades dues campanes. Destaca també la seva portalada amb arquivoltes ogivals i, al cim, una torre alta i estreta. A l'interior, cobert amb volta de creueria, hi ha l'escut dels Sarriera en algunes impostes. Els senyors del palau podien assistir als actes religiosos des del castell, per una finestra enreixada que s'obria sobre el presbiteri i que avui es troba tapiada. A migdia de l'església s'ha excavat part d'una necròpolis alt-medieval amb tombes antropomorfes i de lloses que també s'estenia sota el temple i el subsòl del castell, on es troba un fragment de sarcòfag decorat. S'han trobat vestigis de l'església anterior, que podria ser romànica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario