domingo, 11 de abril de 2010

Església de Sant Esteve de MassanesEl primer document on hi figura el nom de Massanes és de l’any 1062. El vescomte Guerau de Cabrera va evacuar a favor del monestir de Sant Cugat un alodio de Maçanes: L’any 1093 l’església parroquial figura com a possessió del monestir de Breda. Fins al segle XII no trobem cap més referència documental. Concretament de l’any 1120, quan el papa Calixt II confirma al monestir els privilegis i les propietats de què fruïa, entre els quals hi ha les dominicatures de Mazanis. El 10 de maig de 1185, en la butlla del papa Lluci III, l’església de Sant Esteve de Maçanis consta com a pertinença del monestir de Breda. L’any 1191 l’abat de Breda va firmar al peu d’un document pel qual Bernat de Caçà donava al monestir de Roca Rossa (Horsanvinyà, terme de Tordera) una quarterada de terra que afrontava amb la bruguera de Quadres de Massanes. D’ençà d’aquestes dates comencen a aparèixer masos que han perdurat fins els nostres dies, com mas Monar i can Tos. El 3 d’octubre de 1246, en la butlla del papa Innocenci IV, apareixen dos masos de Massanes com a propietat del monestir de Breda. A finals del segle XIII, el 1298, Bernat Miquel va obtenir la doma de Massanes per part del bisbe de Girona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario