sábado, 10 de abril de 2010

Església de Sant Esteve de Riudellots de la Selva

Construïda entre 1500 i 1565, després del trasllat de la població al seu emplaçament actual (a partir del 1430) a causa de les rierades que afectaven el nucli primitiu (la vella església de Sant Esteve, avui desapareguda, s'esmenta ja al 887). És un temple d'estil gòtic tardà, de tres naus i absis carrat. La portalada està decorada i flanquejada per dues columnetes capçades per capitells decorats amb motius vegetals i animals. Al SW, adossat, s'aixeca el campanar de torre de planta quadrada oberta per dos ulls a cada cara i coronat per una torreta de sis arcades. A l'interior hi ha altars de St. Esteve, St. Sebastià, Sta. Maria, St. Miquel i el Roser. Recentment ha estat objecte d'una restauració.
No hay comentarios:

Publicar un comentario