lunes, 12 de abril de 2010

Església de Santa Maria de l'AgullanaS'esmenta per primera vegada en un testament de l'any 982. Més tard, en l'any 1019, fou cedida a la Catedral de Girona pel bisbe Pere de Carcassona.


El temple està format per una sola nau, força esvelta, capçada a l'est per un absis de planta semicircular. La nau està coberta amb una volta apuntada, sense arcs torals.


A banda i banda del presbiteri trobem dues capelles de planta rectangular i cobertes amb volta de canó, que fan la funció de transsepte, dotant al temple de planta de creu llatina. Posteriorment es va afegir una sagristia al braç sud del transsepte, que va ser enderrocada a principis de la dècada dels noranta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario