viernes, 9 de abril de 2010

Església de Sant Pere de Montgrony


Església de Sant Pere de Montgrony

El topònim de Mogrony, tal i com era conegut l'indret antigament, apareix documentat per primera vegada en l'any 887, en l'acta de consagració del monestir de Sant Joan de les Abadesses. El comte Guifré I va donar al cenobi el castell i les pertinences que tenien a Mogrony. L'església apareix documentada ja en l'any 899. Inicialment estava adscrita al comtat de Cerdanya i pertant depenia del bisbat d'Urgell. En el segle XII, en canvi, depenia del bisbat de Vic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario